ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئەتىرلىرى
تاغ گۈلى پۇراقلىق ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئەتىرى
شاپتۇل پۇراقلىق ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئەتىرى
ئۈستىقۇددۇس پۇراقلىق ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئەتىرى
لىمون پۇراقلىق ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئەتىرى
بالىلار مەھسۇلاتلىرى
بوۋاقلار كۆممە قوناق ئۇپىسى
بوۋاقلار تېرە ئاسراش ئۇپىسى
زەيتۇن مېيى بالىلار چاچ ۋە بەدەن يۇيۇش سۇيۇقلۇقى
كالا سۈتى بالىلار بەدەن يۇيۇش سۇيۇقلۇقى
ئەلخۇمار ھەققىدە


ئالاقىلىشىڭ
4000991101